ޝާއީ ބްރޭންޑުގެ ކޮފީ ވެންޑިން މެޝިން
މިހިރީ ތިޔަ ހޯދާ ކޮފީ މެޝިންތައް
Share
ޝާއީ ބްރޭންޑްގެ ކޮފީ ވެންޑިންގ މެޝިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް މާކެޓް ކުރަނީ ދޮންދީނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. ދޮންދީނާއިން ތިން ވައްތަރެއްގެ ވެންޑިންގ މެޝިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް މާކެޓް ކުރެއެވެ.
Advertisement

ޝާއީ ބްރޭންޑްގެ ކޮފީ ވެންޑިންގ މެޝިންގެ ތެރެއިން ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު މެޝިނަކީ ހަތަރު ބާވަތުގެ ކޮފީ ނުވަތަ ސައި އެއް ފަހަރާ ހެދޭ މެޝިނެވެ. މީގެ މެޝިނެއްގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ އެއް ކިލޯގެ ހަތަރު ޕައުޑަރުން އެއް ފަހަރާ ހަތަރު ވައްތަރުގެ ކޮފީ ނުވަތަ ސައި ތައްޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ. މިނިޓަކު ހަތަރު ތަށި ހެދުމުގެ ގާބިލުކަން މި މެޝިނުގެ ހުރެއެވެ. ކެފޭތަކަށް އަދި އޮފީސްތަކަށް ބޮޑަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ މީގެ މެޝިނެއްގެ ބަރުދަނަކީ ވިއްސަކަށް ކިލޯއެވެ.

މީގެ މެޝިނެއް ބަހައްޓާކަށް މާ ބޮޑު ޖާގައެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ފޫޓު ދެ ފޫޓް ވަރުގެ ޖާގައެއްގައި މީގެ މެޝިނެއް ބެހެއްޓޭނެއެވެ. އަދި ކަރަންޓާ ފެން ގުޅާލުމުން މެޝިނު އެހެރީ ބޭނުން ކުރަން ތައްޔާރުވެފައެވެ. ފެން ގުޅެން ނެތް ނަމަ، އާއްމުކޮށް މި ގެންގުޅޭ ފަސް ލިޓަރުގެ ފެން ފުޅިއެއްވެސް ގުޅާލެވޭހާ މި މެޝިން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ދޮންދީނާއިން ދެން މާކެޓް ކުރާ އަނެއް ދެ ބާވަތުގެ މެޝަނަކީ އެއް ފަހަރާ ތިން ބާވަތް ގިރާލެވޭ އަދި އެއް ފަހަރާ ދެ ބާވަތް ގިރާލެވޭ މެޝިނެވެ. ހަތަރު ބާވަތް ގިރޭ މެޝިނެކޭ ސައިޒުގެ ގޮތުން މި މެޝިންތައް ދާދި އެއްވަރު ނަމަވެސް މީގެ މެޝިނުގެ އަގު ހެޔޮވާނެއެވެ. މި މެޝިނުތަކުންވެސް މިނިޓަކު ހަތަރު ތަށި ތައްޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ވެންޑިން މެޝިންތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މި ވަގުތު މާކެޓްގައި ހުރި ބުއިންތަކުގެ ބާވަތްތަކަކީ، ބޮމްބޭ ޓީ، މަސާލާ ޓީ، ކާޑަމަން ޓީ، ޖިންޖަރ ޓީ، ލެމަން ޓީ، މިލްކް އަދި ބްލެކް ކޮފީ، ކަޕަޗީނޯގެ އިތުރުން ހޮޓް ޗޮކްލެޓް ހިމެނެއެވެ. މި ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ދޮންދީނާއިން ލިބޭނެއެވެ. އަދި އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ތިން ބާވަތެއްގެ ބުއިންތައް ރާއްޖެއަށް މުޅިން މާކެޓް ކުރާނެއެވެ. އެއީ ސެފަރޮން ޓީ، ލެމަން ގްރާސް އަދި ލެމަން ގްރާސް ޖިންޖަރ ޓީއެވެ.

ދޮންދީނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ޓީ އަދި ކޮފީގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން ވެންޑިން މެޝިނާ އަދި ސައިފަތާ ބެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް