ads
މިސިޒް މާވެލް
މާރވެލްގެ ފުރަތަމަ މުސްލިމް ސުޕަ ހީރޯ މިމަހު ފެންނާނެ
މާރވެލްގެ ފުރަތަމަ މުސްލިމް ސުޕަ ހީރޯ ސީރީޒް "މިސް މާވެލް" މިމަހު އަށް ވަނަ ދުވަހު ނެރެން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ފިލްމުގައި ފެންނަނީ ކަމާލާ ހާން ނަމަކަށް ކިޔާ ޕާކިސްތާނު ކުއްޖަކަށް އާދަޔާ ހިލާފު ބާރުތަކެއް ލިބޭ ގޮތެވެ. އަދި އޭނާގެ ސުޕަ ހީރޯއަށް ކިޔަނީ "މިސިސް މާރެވެލް" އެވެ. 

އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރަކީ އެކްސްޓެންޝަން ހެދުމުގެ ބާރެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
67%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް