ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ކީމޯތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރަނީ
Share
ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ކެންސަރު ބަލީގެ ފަރުވާ ކީމޯ ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް އައިޖީއެމްއެޗުން ފަށައިިފިއެވެ.
Advertisement

މިގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓީމެއް މިހާރު އަންނަނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ތަންނުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ. 

އެގޮތުން ކީމޯ ތެރަޕީ ދޭނެ ގޮތްތަކާއި، ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރާނެ ގޮތް ވެސް އަންނަނީ ދަސްކޮށްދެމުންނެވެ. 

ކީމޯ ތެރަޕީގެ ފަރުވާ ބޭހުން ވެސް ދައި އިންޖެކްޝަނުން ވެސް ދެވިދާނެއެވެ. 

ކީމޯގެ ބޭނުމަކީ ކެންސަރު ޖައްސާ ސެލްތައް އުފެއްދުން ހުއްޓުވުމެވެ. 

ކެންސަރު ބަލީގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިދިޔަ އަހަރުވެސް މަރުވިއެވެ. 

ކެންސަރު ބައްޔަށް ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް ލ. ގަމުގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. ނަަމަވެސް އަދި މަސައްކަތްތައް ނުފަށައެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް