ދަ ގްރާންޑޭ- ޔޫވީ ކުރިން ކުުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ބްރޭކަށް ފަހު އަލުން ލީގު ފެށިއްޖެ
Share
ބޮޑު ބްރޭކަކަށް ފަހު އަލުން ދިވެހި ލީގު ފެށި، ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔޫވީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ މޮޅުވީ ދަ ގްރާންޑޭއާ ވާދަކޮށް ދެ ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީވަނީ ލީގުގެ ތިންވަނަ މަގާމަށް ކުރިއަށް އަރާފައެވެ. އެއީ ތޭރަ މެޗުން ވިހި ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ޔޫވީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދަ ގްރާންޑޭއިން އެ ޓީމާ އަލަށް ގުޅުނު ކުޅުންތެރިން ހިމަނާފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް