ads
ރައީސް ސޯލިހްގެ ތައުޒިޔާ ޝާހީ އާއިލާއަށް: ރާނީއަކީ ވިދާލި ނަމޫނާ އެެއް
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީ، ކުއީން އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޝާހީ އާއިލާއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ތައުޒިޔާ މެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެކަމަނާ އަވަހާރާވި އަޑުއެހީ ފުން ހިތާމަޔާއި އެކުގައި ކަމަށާއި، ރާނީ އެލްޒަބަތަކީ އެކަމަނާގެ ގައުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރިވުމުގަޔާއި، އިންސާނިއްޔަތައް ވެސް ނަމޫނާ ދެއްކެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. 

އިނގިރޭސި ރަސްކަމުގެ ތަހުތުގައި 70 އަހަރު އިންނެވުމަށްފަހު، މިރޭ އެކަމާނާ އަވަހާރާވެފައިވަނީ އުމުރުފުޅުން 96 އަހަރުގައެވެ.

އެކަމަނާ އަވަހާރާވުމާއި ގުޅިގެން ޝާހީ އާއިލާއިން ނެރުއްވި ބަޔާނުގަައި ވަނީ ރާނީ އަވަހާރަވުމަކީ މުޅި އާއިލާއަށް ލިބުނު ފުން ހިތާމައެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެ ހިތާމަައިގައި މުޅި އިނގިރޭސިވިލާތް ބައިވެރިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް