އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ބީއެމްއެލްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރާންސްފަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
Share
ބީއެމްއެލް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި މި ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ދާނީ 21 ސެޕްޓެންބަރު އިން ފެށިގެން 21 ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ އިނާމު

  • ކޮންމެ ދެހަފްތާއަކުން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ކަސްޓަމަރަކަށް އައިފޯން 13 ޕްރޯ

ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޑު އިނާމު:  ލަގްޒަރީ ރިސޯޓަކުން ދެމީހަކަށް އޯލް އިންކްލޫސިވް ޕްކޭޖެއް

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް