އިސްތަންބޫލް - ފޮޓޯ: އޭޕީ
ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ވަރުގަދަ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީފި
Share
ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ވަރުގަދަ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި އެވެ.
Advertisement

މި ހަމަލާގައި މިހާތަނަށް ސާފުކުރެވުނު މައުލޫމާތުން 4 މީހުން މަރުވެ 38 މީހަކު ޒަހަމުވެފައިވާ ކަމުގައި މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހަމަލާދީފައިވަނީ، އިސްތަންބޫލްގެ އާންމުން ވަރަށް ގިނައިން ގޮސް އުޅޭ ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ އެވެނިޔުއެއްގެ ކައިރީގައެވެ. 

14%
ކަމުގޮސްފި
41%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
45%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް