ފުލުހުން މާލޭގައި މީގެ ކުރިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންއެއްގެ ތެރެއިން
ފިންގަޕްރިންޓް ތަހުލީލު ކުރަން 10 ދުވަސްވާތީ، 10 ދުވަހަށް ބަންދު
Share
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ފިންގަޕްރިންޓް ތަހުލީލު ކުރަން 10 ދުވަސް ވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނުމުން، 10 ދުވަހަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 10 ދުވަހަށް މިއަދު ހައްޔަރުކުރަން އަމުރުކުރީ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކުރަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ގެންގުޅުޅެ ޓްރްފިކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތެވެ. 

މި ތުހުމަތު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހާއާ ގުޅުވާލެވޭނެ ހަމަ އެކަނި ހެއްކަކަށް އޮތީ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ބަންދު އަމުރު ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މާފަންނު ކޮޅުން މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބޯޓަކުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅިގެންނެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި މި ފަހުން ބަޔަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް