ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
މެމްބަރު ނަޝީދަށް ހަމަލާދޭން އުޅުން: 18 އަހަރު މީހާގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް
Share
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲއަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ޒުވާނާގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.
Advertisement

މެމްބަރު ނަޝީދުގެ ގޭކައިރީން ސައިކަލަށް އަރަން އުޅެނިކޮށް، އޭނާއަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 18 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

މިއަދު ފުލުހުން ”ސީއެންއެމް“ ބުނިގޮތުގައި، އޭނާގެ ބަންދަށް ކޯޓުން ޖަހާފައިވަނީ 30 ދުވަހެވެ. މާރާމާރީއާއި ބިރު ދެއްކުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުކޮށް ހައްޔަރުކުރި އެމީހާގެ ބަންދު އަޑުއެހުމުގައި ފުލުހުންވަނީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ނަޝީދަށް ލިބުނު އަނިޔާއާއި، ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުގެ އިތުރުން އިންޒާރުގެ މެސެޖުތައްވެސް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާއަށް ޖެހި ބަންދު އަމުރުގައި ވާގޮތުން އޭނާ އަކީ ތޫނު އެއްްޗެހި ގެންގުޅުމާއި، މާރާމާރީގެ ރިކޯޑު އޮތް މީހެކެވެ. އަދި މިމައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް