އިހަވަންދޫގައި ސިފައިން
އެމޯނިޔަމް ގޭސް ލީކުވާތީ އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓު ބަންދުކޮށްފި
Share
ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓުން އެމޯނިޔަމް ގޭސް ލީކުވާތީ، ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެ ސަރަހައްދުގައިވަނީ މިހާރު ފުލުހުންގެ ކޯޑޯން ޓޭޕް ދަމާފައެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގސަި އައިސް ޕްލާންޓުން ގޭސް ލީކުވުމުގެ ހާދިސާތައް ކުރީންވެސް ހިނގާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ރޭ ވަރަަށް ބޮޑަށް ގޭސް ލީކުވެ އެ ސަރަހައްދުގައި ގޭހުގެ ވަސް ވަރަށް ގަދަ ވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް