ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް
ބުރޫނޯ ފެނާނަޑޭސްގެ ލަނޑުތަކުން ޕޯޗުގަލްވެސް އަނެއް ބުރަށް
Share
ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކު ޕޯޗުގަލްވެސް ވޯލްޑްކަޕްގެ ގަދަ ސޯޅައިގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ހޯދައިފިއެވެ.
Advertisement

ރޭ ޕޯޗުގަލްއާ އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވީ 2-0 ންނެވެ. ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްއެވެ. 

ޕޯޗުގަލްވަނީ އެ ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ، ދެ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދާފައެވެ. ޕޯޗުގަލް ދެވަނަ ބުރަށް މިދިޔައީ ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗު ކުޅުމުގެ ކުރިންނެވެ. 

ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް ނުކުންނާނީ ކޮރެއާ އާ ދެކޮޅަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް