ads
އެސްއޯ ފުލުހުން ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި——ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައިހުރި ބައެއްތަކެތީގެ ވެރިން ހޯދަނީ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ބައެއްތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ

އެގޮތުން ފުލުހުން ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ޖަވަނަވަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންތެރެއިން އިން ފެނިފައިވާ ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ނެޓްވޯކް ކޭބަލް ރޯލެއް އަދިޑިސެމްބަރ 31 ވަނަ ދުވަހު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، އައިމީ ރެސްޓޯރަންޓް ކައިރިން އާންމު ފަރާތަކުން ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 1000 ރުފިޔާއެވެ.

  • ނެޓްވޯކް ކޭބަލް ރޯލުގެ އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 544112
  • 1000 ރުފިޔާގެ އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 543998 

ފުލުހުންވަނީ މިތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން އެތަކެއްޗާއި ހަވާލުވުމަށް 9660183 ،9631696 ގުޅުމަށް އެދިފައެވެ.

ދާދިފަހުން ފުލުހުންވަނީ ވެރިފަރާތް ނޭންގޭ 50 ރުފިޔާއާއި ރިހި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ފެނުނު ރިހި ކެވެލިފަށެއްގެ ވެރިން ހޯދުމަށްވެސް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް