ads
ޝަކީރާ އަދި ޖެރާޑް ޕިކޭ
ރޮއެ އާދޭސް ކުރިއަސް ދެން ޕިކޭ އަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: ޝަކީރާ
ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ޖެރާޑް ޕިކޭ އަލުން ޝަކީރާއާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ.

ޖެރާޑް ޕިކޭ އާއި ޝަކީރާ ރުޅިވުމަކީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ހޫނުވި އެއް ހަބަރެވެ. ޕިކޭ ޝަކީރާ ދޫކޮށްލާ ގެއިން ވެސް ނުކުތެެވެ. 

ނަމަވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ޕިކޭ މިހާރުވަނީ އޭނާގެ ނިންމުމާ މެދު ހިތާމަކުރާކަމަށް ބުނެ ޝާކިރާއާ އެކު އަލުން ގުޅެން މަސައްކަތްފަށާފައެވެ. 

ޝަކީރާ ދާދި ފަހުން ހިޓްވި ލަވަ 'ބީޒެޑްއާރުޕީ މިއުޒިކް ސެޝަންސް #53' ގައި ވަނީ ޕިކޭއަށް މެސެޖެއް ދީފައިކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އެ ލަވައިގައި "އަހަރެން އެނބުރި ކަލޭގެ ގާތަށް ނުދާނަން ރޮއިގެން ނުވަތަ އާދޭސް ކުރިޔަސް ނުދާނަން" ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ލަވައިގައި ޝަކީރާ އެ އިޝާރަތް ކުރަނީ ޕިކޭ އަށް ކަަމަށް ބުނަންފެށީ، 'ޔުނިވިޝަން' ގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖޯޑީ މާޓިން ޝަކީރާގެ ގާތް މީހަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު އާންމުކުރި ރިޕޯޓަކުންނެވެ. އޭނާގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނާގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޝަކީރާއާ އޮތް ގުޅުން ނިމާލުމަށްފަހު، އެއް މަސް ފަހުން ޝަކީރާ އަލުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

44%
ކަމުގޮސްފި
11%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
22%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
22%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް