މި އަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯގެ ސްޕޮންސަރުންނާއި ޕާޓްނަރުންނާ އެކު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ
މި އަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯގެ ސްޕޮންސަރުންނާ އެކު ސޮއިކޮށްފި
Share
މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގެ ސްޕޮންސަރުންނާއި ޕާޓްނަރުންނާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ސިނާއަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓު މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގެ މި އަހަރުގެ ސްޕޮންސަރުންނާއި ޕާޓްނަރުންނާއި އެކު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މާގިރި ސިޓީ ހޮޓަލުގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2023

  • އޮފިޝަލް ހޯސްޓް - އެޗްޑީސީ
  • މެއިން ސްޕޮންސަރު - އެމްޓީސީސީ
  • ކޯ ސްޕޮންސަރު - ގަލްފް ކުރާފްޓް

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންބީއޭއެމް) ގެ ފަރާތުން ވަނީ އެކްސްޕޯގެ އިތުރު ސްޕޮންސަރުންނާއި ޕާޓްނަރުންނާ އެކު ވެސް ސޮއިކޮށްފައެެވެ.

އެންބީއޭއެމުން 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ އެކްސްޕޯ މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާޗު މަހުގެ 15 އިން 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ.

މި އެކްސްޕޯގައި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:

  • ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާއި ކާގޯ އަދި ފަސިންޖަރުން އުފުލުމާއި ލޮޖިސްޓިކްސްގެ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތައް
  • ޑައިވިން އާއި ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް އަދި އެކްސްކާޝަން ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް
  • މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތައް
  • މެރިން ފުޑްސް ސަޕްލަޔަރުން
100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް