ads
ޖުމާން ހައްޔަރުކޮށްގެން ދެންދަނީ: ފޮޓޯ ޕީޕީއެމް
ނޫސްވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުން
އިދިކޮޅު އިއްރޭ މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި 'އަވަސް' ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އަވަސް ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ޖުމާން ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން، ކޯޓުން ވަނީ އިއްޔެ އޭނާ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

"މާރިޗް 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމެއްގައި ނޫސްވެރިއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ވަނީ، މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި ވަގުތު ނޫސްވެރިޔާ އެކަމަށް ހުރަސް އަޅައި ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖަހާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ." - ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ ނޫސްވެރިޔާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް އެމައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ޖުމާން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން، އެމްޖޭއޭ އިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނީ މުޒާހަރާތައް ކަވަރު ކުރަންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުން ފުރައްސާރަކޮށް އަނިޔާ ކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވެ ހާސްވާ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ކަވަރު ކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންނާއި ސަރުކާރަށް އެ ޖަމިއްޔާިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް