ads
އައިޝްވާރިއާ، ކަރީނާ އަދި ކިއާރާ
އައިޝްވާރިއާ، ކަރީނާ އަދި ކިއާރާގެ އެއްގޮތްކަމެއް
އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ބައްޗަން، ކަރީނާ ކަޕޫރު ހާން، އަދި ކިއާރާ އަދުވާނީ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަގުބޫލު ތިން ބަތަލާ އެވެ. އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ރީތިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ކަރިޒްމާގެ ގޮތުން މަޝްހޫރު ބައެކެވެ. ނަމަވެސް އެ އެންމެންގެ އެއްގޮތް އެއް ކަމަކީ 2003 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ކަބީ ޚުޝީ ކަބީ ގާމް" ގައި ގީތުގެ ރޯލަށް އެ އެންމެން ވެސް ދެކޮޅު ހެދި ހެދުމެވެ.

"ގީތުގެ" ރޯލު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ ކަރީނާ ކަޕޫރެވެ. މި ފިލްމަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބުނުއިރު، ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ އެކްޓިންއަށް ފާޑުކިޔުންތެރިންގެ ތައުރީފު ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން އެކަކު އެ ރޯލު ކުޅުނުނަމަ ވެދާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނާލުމަކީ ޝައުގުވެރި ކަމެކެވެ.

އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ބައްޗަން އަކީ މި ރޯލަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބެލި އެއް ބަތަލާ އެވެ. އޭރު އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ އުސްމިނުގައި ހުރިއިރު، ގްލޭމަރަސް ލޫކްސް އާއި ވަރުގަދަ އަންހެން ކެރެކްޓަރުތަކެއް ކުޅެވޭނެ ގާބިލްކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ މަޝްހޫރުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން އެ ރޯލަށް ދެކޮޅު ހަދަން ނިންމީ އެއީ އޭނާއަށް ރަނގަޅު ރޯލެއް ނޫން ކަމަށް ހީވުމުންނެވެ.

އެ ރޯލަށް ކަރީނާ ކަޕޫރު ހާން ވެސް ބެލި އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރޯލު ކުޅެން ދެކޮޅު ހެދުމަށްފަހު ހިޔާލު ބަދަލުވެ، އެ ރޯލު ކުޅެން އެއްބަސްވިއެވެ. އަދި އެ ރޯލުގައި ދެއްކި އެކްޓިން ވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ޕާފޯމަންސަށެވެ. 

ކިއާރާ އަދުވާނީ އަކީ އެ ރޯލަށް އެންމެ ފަހުން ބެލި ބަތަލާ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ ރޯލަށް ދެކޮޅު ހަދަން ނިންމީ އެހާ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭނެކަމަށް ހީވުމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް