ads
ނައިޖީރިއާ ސިފައިން
ނައިޖަރުގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށް ބަގާވާތެއް އިއުލާނުކޮށްފި
އެފްރިކާގެ ގައުމެއްކަމަށްވާ ނައިޖަރުގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ގައުމީ ޓީވީގައި ބަގާވާތެއް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ސިފައިންގެ ގްރޫޕަކުން ގައުމީ ޓީވީގައި ބުނެފައިވަނީ، ގާނޫނު އަސާސީ އުވާލައި، ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ގައުމުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް މުހައްމަދު ބަޒޫމް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަަމަށެވެ. 

މި ބަގާވާތުގެ އިސްވެރިޔަކީ ރިޔާސީ ގާޑުގެ އިސްވެރިޔާ ކާނަލް އަމަދޫ އަބްދުރަމާނޭއެވެ. އަބްދުރަމާނޭ ވިދާޅުވީ ބަގާވާތް ކުރަންޖެހުނީ ނައިޖަރުގެ "ސަލާމަތީ ހާލަތު ގޯސްވެ، ވެރިކަން ގޯސްވަމުންދާތީ" ކަމަށެވެ. އަދި އާ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން "ހަމަޖެހުން އަނބުރާ ގެނެސްދޭނެ" ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބަގާވާތް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުން ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ. އދ، އެފްރިކަން ޔޫނިއަން އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ވެސް ވަނީ ރައީސް ބަޒޫމް ވަގުތުން މިނިވަންކޮށް ނައިޖާރުގެ ދުސްތޫރީ ހަމަޖެހުން އަލުން ގާއިމް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ނައިޖަރުގައި ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެ އިންތިހާބުތައް ބާއްވާނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް އަދި ކުރިމަތިލުމުގެ ހައްގު ލިބޭނީ ކޮންބަޔަކަށް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. 

9%
ކަމުގޮސްފި
18%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
55%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
18%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް