ads
ނައުޝާދު ވަހީދު: މަގާމުން ވަކިކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ތައުރީފު ކުރައްވާ ސަފީރު ފަރަހަނާޒާއި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިއުއްވާފައިވަނިކޮށް.
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ސަފީރުގެ ނައިބުކަމުން ނައުޝާދު ވަކިކޮށްފި
ރާއްޖޭން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ސަފީރުގެ ނައިބުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނައުޝާދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ސޮއިކުރައްވައި މިއަދު ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނައުޝާދު މަގާމުން ވަކިކުރައްވާފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތައުރީފު ކުރައްވާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ފަރަހަނާޒް ފައިސަލާއި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން އެކްސްގައި ލިޔުއްވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެމްޑީޕީ އުފެދުނީއްސުރެ އެ ޕާޓީގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ނައުޝާދު ފާހަގަވެފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދާ އަރިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އޭނާ ތާއީދުކުރައްވާފައި ވަނީ ވެސް ރައީސް ނަޝީދަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް