ads
މިނިސްޓަރު އިމްރާން ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއިން ފުރަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގެއް: އިމްރާން
އޭނާ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ވަޑައިގަންނަަން އުޅުއްވާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ރޯމަރު ބުހުތާނު ދޮގެއް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމްރާން މިރޭ ވިދާޅުވީ އޭނާ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދާން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ނޫހަކުން ފަތުރަމުން އަންނަ ހަބަރަކީ އެ ނޫހުގެ ފިތުނަ ދޮލަނގަށް އިތުރުކުރި އައިޓަމެއް ކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑު ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފުރައިގެން ދާންއުޅޭކަމަށް ބުނެ ތާއަބަދު ކެނޑިނޭޅި ދޮގުފަތުރާ ނޫހަކުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރަކީ އެބޭފުޅުންގެ ފިތުނަ ދޮލަނގަށް އިތުރުކުރި އައިޓަމެއް. ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ރޯމަރު ބުހުތާނު ދޮގެއް،" އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްރާން އާ ގުޅޭގޮތުން "ދިޔަރެސް" ނޫހުގަ މިރޭ ލިޔެފައިވަނީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ރައީސް އިބްރާހީމް ބަލިވެވަޑައިގަންނަވާނެކަން ޔަގީންވެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުالله ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިޔުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށެވެ. 

އެ ނޫހުގަ ބުނެފަވާގޮތުން އިމްރާންގެ ވަރަށް ގާތް ފަރާތަކުން އެ ނޫހަށް މައުލޫމާތުވަނީ ދީފައެވެ. އަދި އިމްރާން އަދި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު ޔުމްނާ ވަނީ ރާއްޖެއިން ފުރުމަށް ޓިކެޓު ނަންގަވާކަމަށެވެ. 

އިމްރާން އަނބިކަނބަލުންނާއެކު ފުރާ ވަޑައިގަންނަވަނީ ތުރުކީއަށް ކަމަށް ވެސް އެ ނޫހުގަ ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

45%
ކަމުގޮސްފި
9%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
27%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
18%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް