ads
ފުޓްރެސްޓް: އުރީދޫ އާއި ފުޓްރެސްޓް ގުޅިގެން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާއެއް ވަނީ ފަށާފައި - ފޮޓޯ:އަވަސް
އުރީދޫ އާއި ފުޓްރެސްޓް ގުޅިގެން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާއެއް
މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ފުޓްރެސްޓް ގުޅިގެން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާއެއް ފަށައިފިއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ މި އޮފާގެ ދަށުން ފުޓްރެސްޓުން ހިދުމަތް ހޯދާ ހުރިހާ ޓީޗަރުންނަށް 15 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި އޮފާ ކުރިއަށް ދާނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫން ބުނެފައިވަނީ މި އޮފާއަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ އޮފާއެއް ކަމަށެވެ.

ފުޓްރެސްޓުން ހިދުމަތް ހޯދާއިރު، ޓީޗާ އައިޑީ ދެއްކުމުން މި އޮފާގެ ދަށުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް