ads
ދޯނިފަހަރުން މަސް އައިނަކުން މަސް ބާނަނީ:- ފޮޓޯ:ޒުވާން މަސްވެރިޔާ
ވިލިގިނގިލީ ދޯންޏަކުން ކިރުވި ޓަނެއްގެ މަސް ފަލަސްތީނަށް ހަދިޔާކުރަނީ
ގއ ވިލިނގިލީ މަސް ދޯންޏެއްކަމަށްވާ "ހުސީނާ" ދޯނިން ބޭނި އެއް ޓަނުގެ މަހަށް ވާ ފައިސާ ފަލަސްތީނުގަ ހާލުގަ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފި އެެވެ.

ހުސީނާ ދޯނީގެ ކެޔޮޅު މުހައްމަދު ޔުޒްލީން ބުނީ ޓަނެއްހާ މަހުގެ ފައިސާއަށް 25،000 ރުފިޔާ އަރާނެ ކަމަށެވެ. 

"މިއީ މި ދޯނިން މަހަށްދާ ހުރިހާ އެންމެންގެ ނަމުކަ ކުރާ ހަދިޔާއެއް. ހުރިހާ މަސްވެރިންވެސް ފަލަސްތީނަށް ވެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވުން މުހިންމު،" މުހައްމަދު ޔުޒްލީން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ)އިން ޕަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑެއް ހުޅުވާލައިފައިވާއިރު އެ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ވަނީ ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިވެހިން ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. 

މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ގައްޒާގެ ހަަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ކުއްލި ހަމަލާތަކެއްގަ އިޒްރޭލުގެ 1200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެ ހަމަލާތަކުގެ ބަދަލުގަ އިޒްރޭލުން އަންނަނީ ގައްޒާއަށް ވައިގެ މަގުން ބޮން އަޅަމުންނެވެ. އެ ހަމަލާތަކުގަ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އިޒްރޭލުން އަންނަނީ ގައްޒާއަށް ސިފައިން އަރުވަންވެސް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް