ads
ފަނޑިޔާރު މަހާޒު އަލީ ޒާހިރު
ގުރުއާނުގެ ހުލާސާ ތަފްސީރު ފޮތެއް ފަނޑިޔާރު މަހާޒް ނެރުއްވައިފި
ދިވެހި ބަހުން ފަސޭހައިން ދޭހަވާނެ ގޮތަށް، ކީރިތި ގުރުއާނުގެ ހުލާސާ ތަފްސީރު ފޮތެއް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު ލިޔުއްވައި މިއަދު އެ ފޮތް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ދިމާކޮށް ނެރުއްވި "ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ހުލާސާ ތަފްސީރު" ފޮތަކީ މަހާޒް ލިޔުއްވަން ފައްޓަވާފައިވާ ތަފްސީރުގެ ގެ ހަ ވޮލިއުމްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ވޮލިއުމެވެ.

މިއަދު ނެރުއްވި ފޮތުގަ ޖުމްލަ 444 ސޮފުހާ މިނެއެވެ. 

މުޅި ތަފްސީރު ނިމޭނީ ޖުމްލަ ހަ ވޮލިއުމުން ކަމަށާއި ކޮންމެ ވޮލިއުމެއްގައި ގުރުއާނުގެ ފަސް ފޮތް ހިމެނޭނެެއެވެ.  މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ފެއްޓެވި މަސައްކަތެކެވެ. 

"މި ހިޔާލުތަކުން ފާހަގަވީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތަރުޖަމާގައި ހުރި އެކި ކަހަލަ އައިބުތަކެއް. މި ހިޔާލުތައް ލިބެން ފެށުމުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އިސްލާހުކޮށް މުރާޖައާ ކުރުމުގެ ހިޔާލު އައި. އަދި ކީރިތި ޤރުއާނުގެ އައު ތަރުޖަމާއެއް ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމުގެ ހިޔާލު ވެސް ކުރެވުނު،" -މަހާޒް-

އެއީ މަހާޒްގެ ކޮއްކޮ ނިހާޒް ގުރުއާން ތަރުޖަމާއާ އެކު ނެރުނު މޯބައިލް އެޕް "ގުރުއާން އެމްވީ" ގައި ހިމެނި ތަރުޖަމާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އެކި ފަރާތްތަކުން ލިބެމުން ދިޔަ ހިޔާލާއި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ފެއްޓެވި މަސައްކަތެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް