ads
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް: އެލައިޑުން ހޯމް ކޮންޓެންޓް ޕްލޭނެއް ނަގައިގެން ޓީވީއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
އެލައިޑުން ހޯމް ކޮންޓެންޓް ޕްލޭނެއް ނަގައިގެން ޓީވީއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އާއި އެ ކުންފުނީގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ އަޔާދީ ތަކަފުލްއިން ހޯމް ކޮންޓެންޓް ޕްލޭނެއް ނަގައިގެން ޓީވީއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން އެލައިޑް އާއި އަޔާދީގެ ހޯމް ކޮންޓެންޓް ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން ޕްލޭނެއް އޮންލައިންކޮށް ނަގާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމަރަކަށް 50 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް ލިބޭނެ އެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެލައިޑްގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓު ޝެއާ ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެލައިޑްގެ އެޕްލިކޭޝަން ނުވަތަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އިންޝުއަރެންސް ޕްކޭޖެއް ގަނެވިދާނެ އެވެ.

އެލައިޑުގެ އިންޝުއަރެންސް ޕްކޭޖުތަކުގެ ތެރޭގައި ހޯމް ކޮންޓެންޓުގެ ތިން ޕްލޭނެއް ހިމެނެ އެވެ. އެއީ:

އަޔާދީގެ ހޯމް ކޮންޓެންޓް ތަކަފުލް: މިއީ ކަސްޓަމަރު ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭނެ ޕްކޭޖެކެވެ. މި ޕްކޭޖުގެ ތެރެއިން ގޭގެ ފަތުނީޗަރުން ފެށިގެން ގުދުރަތީ ކާރިސާއަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކަވާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

އަހަރެންގެ ހިޔާ: މިއީ ހިޔާ ފްލެޓުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްކޭޖެކެވެ.

ހިޔާވަހި: މިއީ ގެ އާއި ފަރުނީޗަރު އިންޝުއާ ކުރަން ހާއްސަ ޕްކޭޖެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް