ads
އީސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ވަނީ ހާމަކޮށްފައި - ފޮޓޯ:އީސީ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ދަފުތަރުގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތަފްތަރެއް ގެޒެޓުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު އާންމުކޮށްފައެވެ. 

މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ "ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށެވެ. މި ލިސްޓު ވަނީ އިލެކްޝަސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގަ އާންމުކޮށްފައެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފަވަނީ ނޮވެންބަރު 30 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ.

ޝަކުވާ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ހުށަހަޅޭނެއެވެ.  

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އީލެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ. 

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޕާޓީގެ މައުލޫމާތު ((PPR space ID-Number Send to 1414) އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ޗެކް ކުރެވޭނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް