ads
ކިމްބާ
އިޓަލީ ސިޓީއެއްގެ މަގުމަތީގައި ސިންގާއެއް ދުވާތީ ބިރުވެރިކަން
އިޓަލީގެ ސިޓީއެއްގެ މަގުމަތީގައި ސިންގާއެއް އުޅޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.

މި ސިންގާއަކީ ސާކަސްއަކުން ފިލި އެއްޗެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަގޮތުން މި ސިންގާ ވަނީ އެ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި ހިނގާ ހަދާފައެވެ. 

ކިމްބާގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ މި ސިންގާ މިހާރު ވަނީ ހިފައިގެން އަލުން އޭތި ދިރިއުޅޭ ސާކަސްއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

ސިންގާ ފިލިގޮތް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް