ads
ފޮޓޯ މިހޫނާ އިންސްޓަގްރާމް
މިހޫނާ ވިހެއުމާ ގާތަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންފުލުއެންޒާ މިހޫނާ މާބަނޑުވެ އޭނާގެ ތިން ވަނަ ޓްރިމިސްޓާއަށް އަޅާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިހޫނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ތަމަ އޭނާ ބަނޑުބޮޑުވި ކަން އިއުލާނުކީ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 

އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަންނަނީ އޭނާ މަމްނަމައަށް ވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. 

މިފަހަރު އޭނާއަށް ލިބޭނީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާއަށް ވަނީ ފިރިހެން ކުއްޖަކުވެސް ލިބިފައެވެ. 

މިހޫނާ އެންމެ ފަހުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ބަނޑަށް މިހާރު 8 މަސް ވެއްޖެކަމަށެވެ. 

މި ހޫނާއަކީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި 47،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފޮލޯވަރުން ތިބި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުބޫލު ސޯޝަލްމީޑިއާ އިންފުލުއެންޒަރެކެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް