ads
ސޮބާ، ފަރޭ އަދި ނިމާ
ސޮބާގެ ތައުރީފު ނިމާ ކޯޗަށް
ވިކްޓްރީ ގޮވައިގެން ނުކުމެ ނިއު ކަޓުވާލައި ވިކްޓްރީއަށް އަލުން އެއްވަނަ ޑިވިޝަނުން ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު، ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު ސޮބާހް މުހައްމަދު، ނިއުގެ ކޯޗު، އަހްމަދު ނިމާދުއަށް ތައުރީފުކޮށްފިއެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓާ ވިކްޓްރީ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން އިއްޔެ ނިއު ބަލިވުމާއެކު، އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ނިއުއިން ކުރި އުއްމީދު ފެނަށް ދިޔައީއެވެ. އަންނަ ސީޒަންގައި ވިކްޓްރީން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހު، ސޮބާވަނީ ނިއުގެ ކޯޗު ނިމާއަށް ތައުރީފުކޮށް ހިއްވަރު ދީފައެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެން ކޯޗުންނަށް މިއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން މުހިއްމު މެޗެއްގައި ނަތީޖާ ނުކުންނަ ގޮތް، ރާއްޖޭގައި ގިނަ ފަހަރު ގޯސްކުރާނީ ކޯޗުން، އޭގެ ކުރިން ރަނގަޅަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ބަލައެއްވެސް ނުގަނޭ، އެކަން އަޅުގަނޑު މިދިޔަ އަހަރު ތަޖުރިބާ ކުރިން. މި އަހަރު ނިމާ، އަދި ފަރޭ ކުރީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބުރަ މަސައްކަތެއް، އެކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގާތުން ދުށިން. މިއީ ވަރަށް ޕެޝަނޭޓް ދެ ކޯޗުން. ސެލިއުޓް ކުރަން.

ނިއުއަތުން ވިކްޓްރީ މޮޅުވި މެޗާއެކު ނިއުއަށް އަނެއްކާވެސް ޖެހޭނީ އަންނަ އަހަރަށް އިންތިޒާރު ކުރާށެވެ. ވިކްޓްރީން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ޔަގީންކޮށްފައިވާއިރު، ފައިނަލުގައި ކުޅޭނީ މަސްއޮޑި ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް