ads
އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ-- އުރީދޫ
އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ އިން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ
އުރީދޫގެ އެޕް މެދުވެރިކޮށް އެމް-ފައިސާއަށް ރެޖިސްޓާ ކޮށްލައިގެން ފޯނުން މިހާރު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ މަގެއް އުރީދޫއިން ފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެމްފައިސާ ޙިޔާރުކޮށް ވޮލެޓް ނަމްބަރު ޖަހާލައިގެން، އޯޓީޕީ ލިބުމުން، އޯޓީޕީ ޖެހުމުން އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކިކަމަށް ރަސީދު ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ 11 އިން ފެށިގެން މިފެށޭ މަހުގެ ހައެއްގެ ނިޔަލަށެވެ. މިހާރު އޮންލައިންކޮށް އުރީދޫގެ އެމްފައިސާއިން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ 6 އެޕްރީލް ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް