ads
ލޮނުމެދު
އެސްޓީއޯއިން އަގުހެޔޮކޮށް އިނގުރާއި ލޮނުމެދު ވިއްކަން ފަށައިފި
ރޯދަ މަސް ނިމެން ގާތްވެފައިވާ ވަނިކޮށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން އިނގުރާއި ލޮނުމެދުގެ ޝިޕްމެންޓެއް ރާއްޖެ ގެނެސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން އިނގުރާއި ލޮނުމެދު ރާއްޖެ ގެނެސްފައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އިނގުރާއި ލޮނުމެދުގެ އަގު ކުޑަކޮށް އުފުލެން ފަށާފައިވަނިކޮށެވެ.

  • އެސްޓީއޯ އިން އިނގުރު ބަސްތާއެއް މިހާރު 273 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ، އަދި ފަސް ބަސްތާ ގަންނަ ނަމަ ބަސްތާއެއް 263 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ
  • އެސްޓީއޯ އިން ލޮނުމެދު ބަސްތާއެއް މިހާރު 302 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ، އަދި ފަސް ބަސްތާ ގަންނަ ނަމަ ބަސްތާއެއް 292 ރުފިޔާއަށް

ކެއިންބުއިމަށް ކުރާ ހޭދަ އިތުރުވާ ރޯދަމަހު އާންމުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް އަބަދުވެސް ވަނީ މި ދުވަސްވަރު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލުމެވެ. އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް، ރޯދަ ނޫން މަސްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު އަގު ބޮޑުވުމެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އިން އަންނަނީ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އެސްޓީއޯ އިން މި އަހަރުވެސް ރޯދައާ ދިމާކޮށް ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި އިތުރަށް އެތެރެކޮށް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް