ރޮޖާ ފެޑެރާ
ރޮޖާ ފެޑެރާއަށް މި އަހަރަކު ނުކުޅެވޭނެ
Share
އިތުރު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހި، މި އަހަރު ދެން އިތުރަށް ރޮޖާ ފެޑެރާއަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ ހަތަރަ ވަނައަށް އެންމެ މޮޅު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުގައި ހުރި ފެޑެރާ، އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ ކުޅުމަށް އެނބުރި އަންނަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައިވަނީ އިތުރު ފަރުވާތަކެއް ހޯދަން ޖެހިފައެވެ.
Advertisement

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އެތްލީޓުގެ މަގާމުވެސް ހޯދާފައިވާ ފެޑެރާއަށް އަނިޔާވީ މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ނޮވަކް ޖޮކިވިޗް އަތުން ބަލިވި މެޗުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ފެޑެރާ އަންނަނީ ލިބުނު އަނިޔާއަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ. އަދި ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ ޓެނިސް އަލުން ފެށޭ އިރު ކުރިން ބެލެވުނީ ފެޑެރާ ފިޓްވެގެން އަލުން ކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޮގަސްޓް މަހަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ޔޫއެސް އޯޕަން އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް މިހާރު ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ފްރެންޗް އޯޕަންގައި ފެޑެރާއަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަން މިހާރުވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ޔަގީންވެފައެވެ.

އުމުރުން ތިރީސް އަށް އަހަރުގެ ފެޑެރާއަށް، ފޯބްސްއިން ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އެތްލީޓުގެ މަގާމު މި އަހަރުވަނީ ލިބިފައެވެ. ފެޑެރާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މި މަގާމު ހޯދި އެންމެ ފުރަތަމަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް