5041
CONFIRMED

DEATHS
2775
RECOVERED
🌏19,909,062
INFECTED
🌏12,138,271
RECOVERED
🌏732,128
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް
ބޯންމައުތު ކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑުން ލަނޑު ގޯންޏެއް
Share
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޯންމައުތު ކޮޅަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓޭޑުން ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑުން މި މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ ފަސްލަނޑު ދެ ލަނޑުންނެވެ.
Advertisement

ބޯންމައުތު ކޮޅަށް ފަސް ލަނޑު ޖެހީ ޔުނައިޓެޑްގެ ގްރީންވުޑް، ރަޝްފޯޑް، މާޝިއަލް އަދި ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ގްރީންވުޑްވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ދެން އޮތް މެޗަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެސްޓަންވިލާއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅެން ޖެހޭ މެޗެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޯންމައުތުކޮޅަށް ފަސް ލަނޑު ޖަހައިގެން ހޯދި ތިން ޕޮއިންޓާ އެކު ޔުނައިޓޭޑް މިހާރު ތެއްތިރީސް މެޗުން ފަންސާސް ފަސް ޕޮއިންޓް ލިބިއްޖެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް