5041
CONFIRMED

DEATHS
2775
RECOVERED
🌏19,909,062
INFECTED
🌏12,138,271
RECOVERED
🌏732,128
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
ހުރަވީ ސްކޫލު--
ސްކޫލެއްގެ އިސްވެރިއަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ
Share
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގެ އިސްވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ ހުރަވީ ހުރަވީ ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ އިސްވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

"ސްކޫލެއްގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓުގެ އިސްވެރިއަކު މިއަދު މިވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި،"

އެއީ ސްކޫލުގެ ކޮން މަގާމެއްގައި ހުރި ބޭފުޅެއްކަން ހިއްސާނުކުރެއްވި ނަމަވެސް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މުވައްޒަފު ވަނީ މިދިޔަ ދެ ދުވަހު، ސްކޫލަށް ވެސް ހާޒިރުވެފަ އެވެ. 

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އެ މުވައްޒަފު ސްކޫލަށް ހާޒިރުވީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާސްކް ވެސް އަޅައިގެން އަދި ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއަށް ވެސް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީފައިވާތީ އެ މުވައްޒަފާއި ކޮންޓެކްޓްވީ އެންމެ ތިން މުވައްޒަފުންކަން ވެސް ފާހަގަކުރެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް