13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ޕްރިޔަންކާ
ޓީއައިއެފްއެފްގެ އެމްބެސެޑާއަކަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޖޯނަސް
Share
ޓޮރޮންޓޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (ޓީއައިއެފްއެފް) 2020 ގެ އެމްބެސެޑާ އަކަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޖޯނަސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.
Advertisement

ޓީއައިއެފްއެފް 2020 ގެ އެމްބެސެޑާއަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ވާހަކަ ފޭނުންނާ ޕްރިޔަންކާ ހިއްސާ ކޮށްފައި ވަނީ ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ޕްރިޔަންކާގެ ޓްވީޓްގައި އޭނާ ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ފިލްމުތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ފެސްޓިވަލްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ވީޑިއޯކޮޅެއް ވެސް ޝެއާ ކޮށްފަ އެވެ. 

އެގޮތުން އެ ވީޑިއޯ ގައި 2009 ވަނަ އަހަރު ފިލްމު "ވަޓްސް ޔުއޯ ރަޝީ" 2014 ވަނަ އަހަރު "މެރީ ކޮމް" 2018 ވަނަ އަހަރު "ޕަހުނާ: ދަ ލިޓްލް ވިޒިޓާ" އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 'ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް' ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ފެސްޓިވަލް ގައި ބައިވެރިވި މަންޒަރު ވީޑިއޯ އިން ފެނެ އެވެ. 

ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ޓީއައިއެފްއެފް ގެ އެމްބެސެޑަރުގެ މަގާމު ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި ޓީއައިއެފްއެފް އާ އެއްކޮށް އޮންނަ ގާތް ގުޅުން އަބަދުވެސް އެގޮތުގައި ދެމި އޮންނަން އޭނާ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ޓީއައިއެފްއެފް އަކީ އޭނާގެ ދެވަނަ ގެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ. 

މި އަހަރުގެ ޓޮރޮންޓޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 އަކުން 19 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. މިއީ 45 ވަނަ ޓޮރޮންޓޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް