4769
CONFIRMED

DEATHS
2755
RECOVERED
🌏19,261,031
INFECTED
🌏11,669,922
RECOVERED
🌏718,425
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
ޔުނައިޓެޑްގެ އެންތަނީ މާޝިއަލް
ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނި ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް
Share
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނި، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީން އަންނަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.
Advertisement

ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އެންމެ ފަހު މެޗުތައް ރޭ ކުޅެވި ލީގު ނިމުނު އިރު ޔުނައިޓެޑުން ތިންވަނަ މަގާމާއި އެކު ލީގު ނިންމާލީ ރޭ ލެސްޓަރ ސިޓީ ދެ ލަނޑު ސުން ލަނޑުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ޗެލްސީ ރޭވަނީ ހަމަ އެ ނަތީޖާއިން ވުލްސް ބަލިކޮށްފައެވެ. ޔުނައިޓެޑާ ޗެލްސީން ކުރެ ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ފަސްދޮޅަސް ހަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ޔުނައިޓޭޑަށް ކުރި ލިބެނީ ގޯލްގެ ފަރަގުންނެވެ.

ރޭގެ މެޗުތަކާއި އެކު ޕްރިމިއަރ ލީގު ނިމިފައިވާއިރު، އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖަހައިގެން ރަންބޫޓު ކާމިޔާބުކުރީ ލެސްޓާގެ ޖެމީ ވާޑީ އެވެ. އޭނާ ލީގުގައި ތޭވީސް ގޯލް ޖަހާފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް