އެތްލެޓިކްސް ޓީމެއް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި
އެތްލެޓިކްސް އިންތިޚާބު މާދަމާ
Share
އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބު މާދަމާ އޮންނާނެ އެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަނީ މިހާރު ވެސް އެ މަގާމްގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ތޮލާލް އަދި ކުރީގެ ދުވުންތެރިޔާ ޔަޒްނީ ނަޝީދާއެވެ.
Advertisement

އެތްލެޓިކްސްގެ އިންތިޚާބުގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަނީ މިހާރު ވެސް އެ މަގާމްގައި ހުންނެވި އަހުމަދު އަޒީލެވެ. އަދި ހަޒާންދާރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ މުސްތަފާ މުހައްމަދެވެ.

އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިތުރު ތިން މެމްބަރުންގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ މުހައްމަދު ޝުޖާއު އާއި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާހިދު އަދި ކުރީގެ ދުވުންތެރިޔާ އިބްރާހީމް އުމަރު (ވިއްސަ) އަދި ހުސެއިން އަމީން ނަސީރާއި އަހުމަދު ޝަގީފް (ރިވަރިން) އެވެ. އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް ވާދަކުރަނީ މިހާރު ވެސް އެ މަގާމް ފުރަމުން އަންނަ ޔާސްމީން އަބްދުﷲ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް