4293
CONFIRMED

DEATHS
2669
RECOVERED
🌏18,224,253
INFECTED
🌏10,865,548
RECOVERED
🌏692,679
DEATH
🌏60%
RECOVERY RATE
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހެއް ވަޅުލުމުގެ ތެރެއިން--
އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
Share
ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނީ މަރުވެފައި ވަނީ 52 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން މަރުވި 17 ވަނަ މީހާ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިރޭ 11:20 ގައި މަރުވި އެމީހާއަކީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހެއް ކަމަށެވެ. 

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނި ގޮތުގައި އެމީހާއަކީ އިއްޔެ 4:40 ގައި ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިމަޖަންސީ ރޫމުން ފަރުވާ ހޯދަން އައި މީހެކެވެ. 

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންތަކެއްގެ އިތުރުން ފިލިޕިންސްގެ މީހަކު ވެސް ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް