4769
CONFIRMED

DEATHS
2755
RECOVERED
🌏19,261,031
INFECTED
🌏11,669,922
RECOVERED
🌏718,425
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
ލާޒިއޯގެ ކެޕްޓަން ޗީރޯ އިމޮބިލޭ
ޔޫރަޕުގެ ގޯލްޑަން ޝޫ ލާޒިއޯގެ އިމޮބިލޭ އަށް
Share
ޔޫރަޕުގެ ލީގުތަކުގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖަހައި، ޔޫރަޕިއަން ގޯލްޑަން ޝޫ ލާޒިއޯގެ ކެޕްޓަން ޗީރޯ އިމޮބިލޭ ހޯދައިފިއެވެ.
Advertisement

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އޭނާވަނީ ޖުމްލަ ތިރީސް ހަ ގޯލް ޖަހާފައެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގުގައި 36 ގޯލް ޖަހައިގެން ޔޫރަޕްގެ ގޯލްޑަން ޝޫ އިމޮބިލޭ ހާސިލުކުރި އިރު، އޭނާއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރީ 34 ލަނޑާއި އެކު ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުގެ ރޮބަޓް ލެވޮންޑޮސްކީ އެވެ. ތިންވަނަ ހޯދީ 31 ގޯލާއި އެކު ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ.

މިއީ އިމޮބިލޭ، އިޓާލިއަން ލީގުގެ ރަންބޫޓް ހޯދި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް