11505
CONFIRMED

DEATHS
10524
RECOVERED
🌏42,562,830
INFECTED
🌏28,700,990
RECOVERED
🌏1,149,202
DEATH
🌏67%
RECOVERY RATE
އަމީތާބު އޭނާގެ ކާފަ ދަރިފުޅާއެކު--
އަމީތާބު ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި، އަބީޝޭކް އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި!
Share
ބޮލީވުޑުގެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު، އަމީތާބު ބައްޗަން ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އަމީތާބު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އޭނާ ބައްޔަށް ނެގެޓިވްވެ ގެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަމީތާބު ވަނީ އޭނާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުއާކުރި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޝުކުރުއަދާކޮށްފަ އެވެ. 

އަމީތާބު ބައްޔަށް ނެގެޓިވްވެގެން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަބީޝޭކް ބައްޗަން އަދި ވެސް ކޮވިޑުން ރަނގަޅެއް ނުވެ އެވެ. 

އަބީޝޭކް ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ބައްޕަ ބައްޔަށް ނެގެޓިވްވެގެން ދޫކޮށްލިނަމަވެސް އޭނާ، އަދިވެސް އޮތީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށެވެ. 

ބައްޗަން އާއިލާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން އަމީތާބަށް ފަރުވާދިންއިރު ފަހުން އަބީޝޭކް ޕޮޒިޓިވްވެ އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅަށް ވެސް ބަލި ޖެހުނެވެ. 

އެކަމަކު އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅު ވެސް ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް