9494
CONFIRMED

DEATHS
7990
RECOVERED
🌏30,071,368
INFECTED
🌏20,439,652
RECOVERED
🌏944,887
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ--- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
Share
ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖަންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ރޭ ދަންވަރު 1:45 ގައި 61 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހާއަކީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އައި މީހެއް ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެ އެވެ. 

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި 22 ވަަނަ މީހާ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް