13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
އައިޖީއެމްއެޗް----- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނު މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފި
Share
ބޮލަށް އެނބުރުން އަރައިގަނެގެން މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނު މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭ މަޖީދީ މަގު، ނަލަހިޔާ ކައިރީ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ މިރޭ 19:48 ގައި ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން ވެއްޓިފައި އޮތީ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެމީހާ ވެއްޓިފައި އޮތީ ބޮލަށް އެނބުރުން އަރައިގަނެގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. 

އަދި މިހާރު އެމީހާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ވެސް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް