ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން
ޝުޖާއު އުސްމާން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
Share
ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.
Advertisement

ޝުޖާއު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީ އިން ނިންމާއި، އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވަނިކޮށެވެ.

އެ މައްސަލަ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާފައިވަނިކޮށް ޝުޖާއު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާއި، ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ބުނީ 1996 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ އައީ ތެދުވެރިކަމާއި އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރެއްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ.

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ރިޓަޔާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޭނާއަށް ދިނުމަކާއި ނުލާއި އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބަދަލުހިފުމާއި ޒާތީ ހަސަދަވެރިކަމާއި ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޖޭއެސްސީން އަނިޔާވެރި ނިންމުމެއް ނިންމުމުން ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. ޝުޖާއު މަގާމުން ވަކިކުރަން މި ނިންމީ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ތަހުގީގަކަށް ފަހު އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނޭ ޝުޖާއުވަނީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ފާޅުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ކެމްޕެއިންކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ބެންޗު ބަދަލުކޮށް އަމިއްލައަށް ބެންޗުގައި ހިމެނި، އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައިވެސް ޝުޖާއު ހިމެނެއެވެ.

ޝުޖާއު، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ. ޝުޖާއުއަށް ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަން ދިނީ، ރައީސް ނަޝީދަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވި ބެންޗުގައި ހިމެނުނު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރުމުންނެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް