ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ސެވިއްޔާ
ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެވިއްޔާއަށް
Share
އިންޓަމިލާން ބަލިކޮށް، ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާއިން ހޯދައިފި އެވެ. އިންޓަމިލާންގެ މައްޗަށް ސެވިއްޔާއިން ކުރި ހޯދީ ފައިނަލް މެޗު ތިން ލަނޑު ދެ ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.
Advertisement

ޖަރުމަނުގައި ކުޅުނު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ރޭ ފުރަތަމަ ކުރި ހޯދީ އިންޓަމިލާނުންނެވެ. މެޗުގެ އެންމެ ކުރީކޮޅު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އިންޓަމިލާނަށް ކުރި ހޯދައި ދިނީ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ލޫކް ޑި ޔޮން ވަނީ ސެވިއްޔާއަށް އެއްވަރުކޮށްދީ، އަދި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިވެސް ހޯދައިދީފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް އިންޓާއިން އެއްވަރު ކުރި އެވެ.

ސެވިއްޔާއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ލިބި، މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވީ ދެވަނަ ހާފުގެ ތެރޭގައި ލުކާކޫ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ގޯލަކުންނެވެ.

އިންޓަމިލާނުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ސެވިއްޔާއިން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމާއި އެކު އެ ޓީމަށް މި މުބާރާތް ހަވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުނީ އެވެ. އެއީ ރިކޯޑެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް