11271
CONFIRMED

DEATHS
10234
RECOVERED
🌏40,729,251
INFECTED
🌏27,846,487
RECOVERED
🌏1,124,027
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ސައިފް އާއި ދަރިފުޅު ތައިމޫރް
ސައިފްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އޮޓޯބަޔޮގްރަފީއެއް ލިޔަނީ
Share
ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ހާން ފޮތެއް ލިޔަމުންދާކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ޓައިމްސް ނައު އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސައިފް ބުނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އޮޓޯބަޔޮގްރަފީ އަށް ލިޔަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

އެ ފޮތުގައި ސައިފްގެ އާއިލާ އާއި ގޭގެ ވާހަކަތަކާއި، ކެރިއާ އަދި ކާމިޔާބީ އާއި ނާކާމިޔާބީތަކާއި، ދެކޭ ހުވަފެންތަކުގެ ތަފްސީލް ހުންނާނެ ކަމަށް ވެއެވެ. 

ފޮތް ކިޔުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ސައިފް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފޮތެއް ލިޔަމުން ދާއިރު، އެ ފޮތް ޝާއިއު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރެވެ. 

ސައިފް އާއި އެކްޓްރެސް ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ކައިވެންޏަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން ވެސް އެމީހުން ވަނީ މި އަހަރު ހާމަކޮށްފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް