ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާޒް
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ
Share
ބަލި ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.
Advertisement

އެންއެޗްކޭ ނިއުސް އިން ބުނީ އުމުރުން 65 އަހަރުގެ ޝިންޒޯގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ހިންގެވުމަށް ދަތިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝިންޒޯ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ނިއުސް ކޮންފެރެންސެއް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެއެވެ. 

ޝިންޒޯގެ ސިއްހީ ހާލަތާ މެދު މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހޭދަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް