11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ބީޓީއެސް ބޭންޑު--
ބީޓީއެސް އަށް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ
Share
ބިލްބޯޑް ޗާޓުގެ އެންމެ ކުރިއަށް އެރި ކޮރެއާގެ ފުރަތަމަ ބޭންޑަށް ވުމުން އުފަލުން ރޮވިފައިވާ ކަމަށް ބީޓީއެސްގެ މެމްބަރުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

ބީޓީއެސް އިން ނެރުނު ފުރަތަމަ އިނގިރޭސި ލަވަ، "ޑައިނަމައިޓް" ވަނީ ބިލްބޯޑް 100 ސިންގަލްސް ޗާޓުގެ ކުރިއަށް އަރާފަ އެވެ. 

އެ ބޭންޑުގެ ހަތް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޖިމިން ބުނީ "ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަމުން ދިޔަ" ކަމަށާއި، "ބުނާނެ އެއްޗެއް ވެސް ނޭނގޭ" ކަމަށެވެ. 

އެހެން މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ ސޫގާ ވަނީ ރޮވޭ އިމޯޖީތަކެއް ޕޯސްޓުކޮށްފަ އެވެ. ހަތް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބީޓީއެސް އިން ވަނީ އެމީހުންގެ ފޭނުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ. 

"ޑައިނަމައިޓް" ނެރުނު ފުރަތަމަ ހަފްތާގައު އެމެރިކާގައި 33.9 މިލިއަން ފަހަރު އެ ވީޑިއޯ ވަނީ ސްޓްރީމްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ބިލްބޯޑް ހޮޓް 100 ގެ އެއްވަނައަށް ވެސް އެރި އެވެ. 

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް މޫން ޖޭ އިން ވެސް ވަނީ ބީޓީއެސް އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް