11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ސ. މަރަދޫފޭދޫ ނަރުދަމާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޖެޓިން މެޝިން-- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
މަރަދޫފޭދޫ ނަރުދަމާ މަސައްކަތަށް ޖެޓިން މެޝިން ގެންދަނީ
Share
ސ. މަރަދޫފޭދޫ ނަރުދަމާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޖެޓިން މެޝިންގެ ކްލިއަރެންސް ނިންމާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެމްޓީސީސީ އިން ބުނީ މަރަދޫފޭދޫ ނަރުދަމާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޖެޓިން މެޝިންގެ ކްލިއަރެންސް ނިންމާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ދެވަނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މި މަޝްރޫއުގެ ޕާޝަލް ކޮމިޝަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައި ވާއިރު އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އައުޓްފޯލް ރެކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކަމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީއިން ބުނެއެވެ. އެ މަޝްރޫއުއަކީ 124.18 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ. އަދި މަޝްރޫއު ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވަނީ މި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް