11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ--- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
141 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
Share
ރާއްޖެއިން އިތުރު 141 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 141 މީހުންގެ ތެރެއިން 137 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވީ މާލެއިން ކަމަށެވެ. އަދި ހަތް މީހަކު މިއަދު އަތޮޅު ތެރެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު އެއާއެކު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8,281 އަށް އަރާފަ އެވެ. 

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ގިނައީ ދިވެހިންނެވެ. އެގޮތުން 98 ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 43 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ.

މިހާރު ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 5482 އަށް އަރާފައިވާއިރު އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އުޅެނީ 2763 ގަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް