11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏40,348,737
INFECTED
🌏27,628,198
RECOVERED
🌏1,117,572
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު--
އެމްޕީއެލުން ނަގާ 30 ޕަސެންޓް ސާޗާޖު ކަނޑާލަނީ
Share
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ރޭގަނޑު ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަށް ނަގަމުން އަންނަ 30 ޕަސެންޓްގެ ސާޗާޖު ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެމްޕީއެލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރޭގަނޑު 23:30 އިން ހެނދުނު 7:30 އާ ދެމެދު ދެވޭ ހިދުމަތްތަކުން ނަގާ %30 ގެ ސާޗާޖް މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން، އެމްޕީއެލްގެ ހެޑް އޮފް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މުހައްމަދު އަމީޒް ވިދާޅުވީ 23:30 އިން ފެށިގެން 7:30 އަށް ސާޖާޗް ނަގަމުންދާތީ ބައެއް ޝިޕިން އެޖެންޓުން ކަސްޓަމަރުން އަތުން އިތުރު ފީ އެވަގުތު ނޫނަސް ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

"އަސްލު އެބޭފުޅުންގެ އެކްސްކިއުޒްއަކަށް މި އިންނަނީ އެބޭފުޅުންނަކަށް ނޭނގެއޭ ކޮން ކޮންޓެއިނާތަކެއް ކަމެއް ބާލުވަނީ އެގަޑީ. މިހެން ބަދަލުކޮށްލީމަ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ސަޕްރައިޒް ޗާޖުތަކެއް ނާންނާނެ ދެއްތޯ،"

އޭގެ އިތުރުން 13 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން އެމްޕީއެލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބަނދަރުތަކުން ނަގާ ހޭންޑްލިން އަދި ވޯފޭޖް ޗާޖުތަކަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާއިރު އަމީޒް ވިދާޅުވީ ވޯފޭޖް ޗާޖު ހަތް ޕަސެންޓް ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް