ads
ޕްލިސް ހެޑްކުއާޓާ--ފުޓޯ: ވަން އޮންލައިން
އިމާރާތެއްގެ ތިން ވަނަ ފުލޯއިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓިއްޖެ
އިމާރާތެއްގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ ވެއްޓިފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 1057 ގެ އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ސިމެންތި ޖެހުމަށް ހޮޅިއަޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. 

ވެއްޓުނު ބަގްލަދޭޝް މީހާ ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށާއި މީހާގެ ހާލަތު ސީރިއަސް ނޫންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. 

އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް