11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އިންޑިގޯ ފްލައިޓެއް ވީއައިއޭ އިން ފުރަން ތައްޔާރު ވަނީ--
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ހަފްތާއަކު ފަސް ދަތުރު
Share
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ އެއާ ޓްރެވަލް ބަބްލްގެ ތެރެއިން ހަފްތާއަކު ފަސް ދަތުރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވައިގެ ދަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައުމަށް ފަހު، ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އެއާ ޓްރެވަލް ބަބްލް ގާއިމް ކުރީ އޮގަސްޓް 25 ގައެވެ.

އެގޮތުން އިންޑިގޯ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް ހަފްތާއަކު ދެ ދުވަހު ކޮޗިން އިން މާލެއަށް މިހާރު ދަތުރު ކުރާނެ އެވެ. އަދި މި މަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް މާލެ އާއި ޓްރިވެންޑްރަމާ ދެމެދު ހަފްތާއަކު ދެ ދުވަހު ދަތުރު ކުރާނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެއާ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ދުވަހު މާލެ އާއި ޓްރިވެންޑްރަމާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރާނެ އެވެ. 

ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ހަފްތާއަކު ފަސް ދަތުރު ކުރަން ފަށާފައި ވާއިރު، އިންޑިއާއަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިސްޓް މާކެޓެވެ. 

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ހީނަރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ދެގައުމުގެ މެދުގައި އެއާ ޓްރެވަލް ބަބްލް ގާއިމްކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ އެވެ. 

މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާގެ 167،000 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައެވެ، އެއީ 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 100 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން ރާޢްޖޭގެ 80 އިންސައްތަ މީހުން ބޭސް ފަރުވާއަށް އެންމެ ގިނައިން ދަނީ އިންޑިއާއަށް ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް